Web yazılım nedir?

Web yazılım nedir?

Web yazılım, herhangi bir web uygulamasını çalıştırmak için kullanılan bir sistemdir. Örneğin, bir web sitesinin arka planda görüntüyü işleyen, formları gönderen vb. gibi çalışmasını sağlayacak bütün ortamların hazırlanmasını sağlar. Web yazılımı, internet tarayıcıları üzerinden erişilen uygulamaların ve hizmetlerin oluşturulmasını, yönetilmesini ve çalıştırılmasını kapsar. Bu yazılım türü, modern dijital dünyada önemli bir rol oynamaktadır ve çeşitli teknolojiler ile diller kullanılarak geliştirilir.

Web Yazılımının Temel Bileşenleri

Web yazılımını anlamak için, bu yazılım türünün temel bileşenlerine göz atmak faydalı olacaktır:

 1. İstemci Tarafı (Client-Side) Yazılım:

  • HTML (Hypertext Markup Language): Web sayfalarının temel yapısını oluşturur. Metin, resim ve diğer içeriklerin nasıl düzenleneceğini belirler.
  • CSS (Cascading Style Sheets): Web sayfalarının görsel tasarımını ve stilini belirler. Renkler, yazı tipleri, düzenler ve diğer stil özellikleri bu dil ile tanımlanır.
  • JavaScript: Web sayfalarına etkileşim ve dinamik özellikler ekler. Form doğrulama, animasyonlar ve kullanıcı ile etkileşim gibi işlevler JavaScript ile gerçekleştirilir.
 2. Sunucu Tarafı (Server-Side) Yazılım:

  • Sunucu Dilleri ve Çerçeveleri: PHP, Python (Django), Ruby (Ruby on Rails), Java (Spring), ve ASP.NET gibi diller ve çerçeveler, sunucu tarafında çalışan uygulamaların geliştirilmesinde kullanılır. Bu diller, veritabanı işlemleri, kullanıcı doğrulama, iş mantığı gibi görevleri yerine getirir.
  • Veritabanları: Web uygulamalarının veri depolama ve yönetimini sağlar. MySQL, PostgreSQL, MongoDB gibi veritabanı yönetim sistemleri bu amaçla kullanılır.
 3. API'ler ve Web Servisleri:

  • RESTful API'ler: Web uygulamalarının farklı bileşenleri arasında veri alışverişini sağlar. REST (Representational State Transfer), bu tür API'lerin geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan bir mimari tarzdır.
  • SOAP (Simple Object Access Protocol): Bir başka web servisi iletişim protokolüdür. Özellikle daha karmaşık ve güvenli işlemler için kullanılır.

Web Yazılımının Önemi

Web yazılımı, günümüzde bireyler ve işletmeler için vazgeçilmez hale gelmiştir. Şu alanlarda büyük önem taşır:

 • E-Ticaret: Online mağazaların ve alışveriş platformlarının oluşturulması.
 • İçerik Yönetimi: Bloglar, haber siteleri ve diğer içerik odaklı web siteleri.
 • Sosyal Ağlar: Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformları.
 • Eğitim: E-öğrenme platformları ve online eğitim kaynakları.
 • Sağlık: Tele sağlık hizmetleri ve online sağlık platformları.

Web Yazılım Geliştirme Süreci

Web yazılım geliştirme süreci genellikle şu adımları içerir:

 1. İhtiyaç Analizi: Kullanıcı ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin belirlenmesi.
 2. Tasarım: Web uygulamasının kullanıcı arayüzü ve genel yapısının planlanması.
 3. Geliştirme: İstemci tarafı ve sunucu tarafı bileşenlerin kodlanması.
 4. Test: Yazılımın hatalardan arındırılması ve performansının değerlendirilmesi.
 5. Yayınlama: Uygulamanın canlı ortama (production) aktarılması.
 6. Bakım ve Güncellemeler: Yazılımın güncel kalması ve kullanıcı geri bildirimlerine göre iyileştirilmesi.

Web yazılımı, günümüz dijital dünyasının bel kemiğini oluşturur. İyi bir web yazılımı, kullanıcı deneyimini artırır, işletmelerin etkinliğini ve verimliliğini yükseltir. Teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte, web yazılımı da evrim geçirerek daha sofistike ve kullanıcı dostu hale gelmektedir. Bu nedenle, web yazılımı alanında bilgi sahibi olmak ve güncel kalmak, hem bireysel hem de kurumsal başarı için kritik bir rol oynar.

WhatsApp iletişim hattı